Кубрат се сдоби с модерна мобилна сцена

   На нова и изцяло оборудвана мобилна сцена ще се радват вече малки и големи в община Кубрат. Модерното съоръжение бе доставено и монтирано пробно днес в центъра на общинския център, а ремонтните дейности проследиха представители на Общинското ръководство, начело с кмета Алкин Неби.
   Закупуването на сцената се осъществява по проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по Програмата за развитие на селските райони. Общата стойност на инвестиционния проект възлиза на малко над 63 000 лв., от които 56 861 лв. европейско и 6 317 лв. национално съфинансиране. Сцената ще служи за организиране и провеждане на концерти, спортни мероприятия, фестивали, събори и други културни събития.
   Преносимата сцена и оборудването към нея пряко ще допринесат и в грижата за опазване на околната среда, като ще позволят провеждането на културни фестивали в защитени територии без да бъдат нанасяни щети върху природата. Съоръжението е снабдено също с прожектори и звукова уредба, а за текущата му поддръжка ще се ангажира изцяло Община Кубрат.

 

 

 

Кубрат се сдоби с модерна мобилна сцена Кубрат се сдоби с модерна мобилна сцена Кубрат се сдоби с модерна мобилна сцена

Назад