МКБППМН-Кубрат с благодарствено писмо до кмета на Кубрат

   В обновена и освежена работна стая продължава дейността си местната комисия към Община Кубрат от няколко дни. Дългоочакваният ремонт е осъществен благодарение на кмета на Общината, който подходи с разбиране към проблемите на местната комисия, които през годините оставаха нерешени, въпреки че бяха поставяни на дневен ред, и че бяха за сметка на бюджета на комисията.
   С обособен работен кът, модул за работни срещи и секция за документация се създаде позитивна работна среда, която е от значение за по-висока резултатност и ефективност в нелеката задача, с която са ангажирани местните комисии-ресоциализация на деца в конфликт със Закона и превантивно-образователна дейност сред подрастващите.
   В знак на признателност, секретарят на комисията д-р Надие Карагьозова изпрати благодарствено писмо до кмета на Общината Алкин Неби, в което се казва:

   „Уважаеми господин Неби,
   От името на председателя на местната комисия Мирослав Йорданов, нейните членове, деца, учители и родители - ползватели на услугите ни, изказвам огромна благодарност към Вас за подкрепата към дълго отлаганият през годините ремонт.
   С оказаната грижа и разбиране, които проявихте, постигнахме функционалност на стаята и позитивна работна обстановка, необходимо условие в работата с представители от уязвимата част на обществото, с които работи комисията.
   Като изказвам и личната си признателност към Вас, оставам с уважение и най-добри пожелания за здраве, късмет и множество успехи в управлението на лудогорската община, която има с какво да се гордее и какво още да даде“!


   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат с благодарствено писмо до кмета на Кубрат МКБППМН-Кубрат с благодарствено писмо до кмета на Кубрат

Назад