Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 24.02.2021 г.

   На 24 февруари 2021 г. се проведе второто редовно за 2021 година заседание на Общински съвет-Кубрат. На него бяха разисквани и гласувани общо 14 докладни записки.
   Всичките присъстващи съветници приеха отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление. На сесията бяха приети бюджетната прогноза на Общината за периода 2022– 2024 година относно постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, както и наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 на местния парламент, свързана с овладяването популацията на безстопанствените кучета.
   По време на сесията бяха определени пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 година. Общинарите дадоха „зелена светлина“ и за ползването на дървесина от общинските горски територии през 2021 година. На заседанието беше приет общинският годишен план за младежта, както и годишния план за социалните услуги за 2022 година. Само с един „въздържал се“ и с 19 гласа „за“ беше прието да бъде закупена медицинска апаратура за нуждите на Многопрофилната болница в Кубрат. На съветниците бе разяснено, че за сумата до 300 хил. лева трябва да бъде закупен нов компютърен томограф-скенер, тъй като сега действащият бил произведен през 1992 година и е вече морално и физически остарял. Допълнителна информация по този въпрос даде и управителят на общинското лечебно заведение д-р Павлина Мичева.
   В края на заседанието присъстващите се включиха с финансови средства в подкрепа на Силвия Петрова – съпруга на бившия общински съветник и общественик Павлин Петров, който изгуби битката с коварно заболяване.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 24.02.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 24.02.2021 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 24.02.2021 г.

Назад