Стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Кубрат

   От 01.02.2021 г. в община Кубрат стартира нова социална услуга в домашна среда, делегирана от държавата дейност – „Асистентска подкрепа”.
   Социалната услугата включва почасова подкрепа в домашна среда за:
   • самообслужване;
   • движение и придвижване;
   • промяна и поддържане на позицията на тялото;
   • изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
   • комуникация.
   Потребители на услугата са:
   • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
   • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
   Включването на лицата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се извършва след изготвянето на оценка на потребностите.
   Услугата се предоставя от 46 асистенти, назначени на 4 часа, на 56 потребители, съобразно индивидуалните им потребности.

 

Назад