Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.12.2020 г.

   Общинският съвет в Кубрат проведе редовно последно за 2020 г. заседание, което се се състоя на 22 декември в Ритуалната зала при НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“ в град Кубрат.
   По време на заседанието бяха гласувани общо 17 докладни записки. В началото на сесията бе положена клетва от новия общински съветник Петко Петков, следващия в листата на ПП „Земеделски народен съюз". С решение на Общинската избирателна комисия бе анулирано издаденото по-рано удостоверение за избрания общински съветник Али Закифов, поради невъзникнали пълномощия. До тази промяна се стигна, след като бяха прекратени правомощията на редовно избраният общински съветник Миглена Маркова.
   След кратък дебат бе приета актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2020 година. В приходната и разходната си част той бе намален с по 132 хил. лв. Мнозинството от съветниците одобриха и план-сметка за необходимите разходи по Закона за местните данъци и такси за битовите отпадъци през 2021 г. По друга докладна се предвижда и увеличение на данък "сгради", чиито налог ще бъде увеличен с 25% – около 3 лв.
   Съветниците единодушно дадоха съгласието си за разкриване обществена трапезария като местна дейност за целите на изпълнение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в условията на пандемията от COVID-19. От безплатната услуга ще се възползват 350 човека от община Кубрат. Общинските съветници одобриха и начина на определяне за ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на Община Кубрат през 2021г. След дебатиране беше удължен срока на договора за търговско управление на управителя на „МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат с още една година.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.12.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.12.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.12.2020 г.
Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.12.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.12.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 22.12.2020 г.

Назад