Расте броят на художниците-съавтори на детската книжка „Приказки за добротата“ - акцент в превантивно-образователната дейност на МКБППМН за 2021 г.

   Към първите съавтори на художественото произведение „Приказки за добротата“ (Дилек, Дилай и Едже), за които стана дума по-рано, се присъединиха нови инициатори, които изпратиха оцветени илюстрации към текста на книжката, която стана послание на первативно-образоветелната програма на местната комисия за 2021 година „Ценности и добродетели“. Малките художници са от ОУ „Васил Левски“, село Беловец – Ипек, Юсеин, Айсу, Селин, Атилия и Еда. Те са ученици в първи и четвърти клас. Техни класни ръководители са Фатме Чакърова и Мюжгян Халил, които през годините развиха ползотворно сътрудничество с местната комисия. Техни възпитаници са носители на престижни награди от конкурси на местната комисия за рисунка и есе и винаги с желание приемат новите предизвикателства, които има дават възможност не само да изразяват себе си, но и да развият чувства като отговорност, екипност, социална ангажираност и да утвърждават доброто - като най-доброто украшение на човека.
    Двете педагожки, подготвят съвместно с МКБППМН открит урок на тема „Магията на доброто“, който ще се проведе около един от предстоящите пролетни празници, ако обстоятелствата позволят това да се реализира в реална учебна среда.
   „Децата трябва да бъдат мотивирани постоянно, за да не загубят интерес към ученето, към училището, към творческия процес. Предизвикателствата в тази посока са стимул за това, а ангажираността на децата да са повече заедно е необходимо условия за по-добрата им социализация и себеизрастване“, научаваме още от д-р Надие Карагьозова - секретар на кубратската комисия, която допълни, че илюстрациите на малките художници ще се използват като фон за поздравителни адреси или картички, с които местната комисия през годината ще уважи своите партньори по случай празниците, които предстоят.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

Детска книжка „Приказки за добротата“ Детска книжка „Приказки за добротата“ Детска книжка „Приказки за добротата“

Назад