Уведомление от отдел „ОСОПИД“

   Във връзка с въведената в страната извънредна обстановка, поради COVID-19, предвид намаления пътникопоток и от съображения за сигурност на пътуващите от 30.11.2020 г. до 20.12.2020 г., временно няма да се изпълняват, автобусните линии по общинската, областната и републиканската транспортна схема възложени от Община Кубрат на фирмите „Транс-2009“ ЕООД и ЕТ „Космос – Демир Зафиров“.

 

Назад