Хранителна помощ и дезинфектанти в Кубратско

   В община Кубрат започна раздаването на хранителни продукти от първа необходимост. Хранителните продукти на Българския червен кръст бяха раздавани на 58 души от населените места в общината.
   Бяха раздавани и кутии с дезинфектанти, предпазни маски и други предпазни средства в борбата срещу COVID-19. Помощта ще обхване селата: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Мъдрево, Равно, Савин, Сеслав, Тертер, Точилари и кубратския квартал „Дряново“. Днес помощта достигна до селата Беловец, Сеслав, Горичево, Божурово, Звънарци, Точилари и Задруга.
   Хранителната помощ включва пакети с брашно, спагети, бял боб, ориз, леща, захар и олио. Доставките ще продължат и на 9-ти ноември /понеделник/. В раздаването на помощта се включиха служители на Общината, а любезно съдействие им бе оказано и от кметовете на населените места. Ще припомним, че за нуждаещите се жители от община Кубрат раздаването на пакети с хранителни продукти започна още в началото на месец октомври. Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“. При раздаването на хранителната помощ бяха спазени всички противоепидемични мерки и правила.

 

 

 

Хранителна помощ и дезинфектанти в Кубратско Хранителна помощ и дезинфектанти в Кубратско Хранителна помощ и дезинфектанти в Кубратско
Хранителна помощ и дезинфектанти в Кубратско Хранителна помощ и дезинфектанти в Кубратско Хранителна помощ и дезинфектанти в Кубратско

Назад