Програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредно положение - 2020г.” се удължава до 31 декември 2020г.

   Със Заповед № РД-06-38 от 21.10.2020 на министъра на труда и социалната политика до 31.12.2020 г. е удължен срокът за изпълнение на дейностите по Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“
   Поради продължаващата епидемична обстановка в страната е отпуснат допълнителен финансов ресурс в бюджета на Агенцията за социално подпомагане, с който е дадена възможност на общините да удължат дейностите, като сключат анекси към договорите си.
   Община Кубрат има сключено споразумение №4 към Договор № ФС01-0370/13.04.2020г. за реализиране на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Кубрат“ по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020”, финансирана от Агенция за социално подпомагане.
   Обхванати са 170 уязвими лица от община Кубрат, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената противоепидемична ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
   Целеви групи, попадащи в обхвата на проекта са:
   • Лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето в което са поставени под задължителна карантина;
   • Уязвими лица в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
   • Лица, които поради възрастта си поради трайно увреждане или в резултата от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности.
   Програмата се реализира на територията на община Кубрат от 04.05.2020 г. до 31.12.2020 г. - 167 работни дни, обхваща следните населени места гр. Кубрат, с. Беловец, с. Горичево, с. Задруга, с. Каменово, с. Медовене, с. Равно, с. Савин, с. Севар, с. Сеслав и с. Точилари. Потребителите на услугата получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. На стойност 2,50 лв на ден.

   Алкин Неби
   Кмет на община Кубрат

 

Назад