Поздравителен адрес на Кмета на Община Кубрат по случай 12 октомври - Ден на българската община   Уважаеми общински съветници,
   Скъпи колеги,
   Уважаеми съграждани
   На 12 октомври отбелязваме Деня на българската община. Преди 22 години делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат това решение, водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България.
   По повод празника, отправям най-сърдечни поздрави към всички, които работят за изграждане авторитета на местното самоуправление! Пожелавам на общинските служители, съветници, кметове на населени места и кметски наместници крепко здраве и професионални успехи за реализиране на очакванията и изискванията, които поставят пред нас гражданите на нашата прекрасна община! Работата ни е отговорна, защото тя касае всички аспекти на живота на местната общност. Затова от нас се изисква много компетентност, много търпение, много желание и съпричастност.
   Уважаеми колеги, уверен съм, че със съвместни усилия и професионализъм ще постигнем по-големи успехи и ще превърнем всички населени места на община Кубрат в привлекателно място за живот!
   Приемете искрените ми пожелания за успехи във всичките ви начинания, за здраве, сила, много енергия и ентусиазъм за издигане просперитета на нашата община!

   Честит празник!

   Алкин Неби,
   Кмет на Община Кубрат

 

Назад