Представители на шест училища се включиха в магията на добротата - инициатива на МКБППМН-Кубрат - „Нека доброто почне от днес - от мен, от теб, от всички“

   Инициативата е резултат от новата превантивно–образователна програма на местната комисия за 2021 година „Ценности и добродетели“ и художественото произведение „Приказка за добротата“, станало послание на кампанията. С нея, МКБППМН-Кубрат поздрави учителите-партньори, активни участници в предизвикателствата на местната комисия. Началният курс от СУ „Христо Ботев“ - Кубрат, ОУ „Христо Смирненски“ - Кубрат, „Образователен център - Малвина“ - Кубрат, ОУ „Васил Левски“ - Беловец, ОУ „Свети Климент“ – Юпер и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Самуил, изразиха своята подкрепа, желание и готовност за участие в предстоящи съвместни събития по темата.
   Предизвикателството към участниците е през годината в различни форми да се говори за добротата, като най-човешката добродетел, да се търсят добрите примери и постъпки, да се пише и разказва за тях.
   В края на учебната година, на открит урок по темата ще бъдат дискутирани събраните истории, разказващи за добрите хора и добрите постъпки.
   По традиция съобразно темата, местната комисия изработва позитивни ученически папки с послания, кореспондиращи с темата. Новите вече са при ученици и учители, дали заявка за участие. На тях е написано: Да споделяме хубавото! Да говорим за доброто! Да бъдем добрият пример! Да отвръщаме на доброто с добро! Да казваме „Благодаря“ за добрите постъпки на другите!
   А ценностите - вяра, надежда, любов, благодарност, приятелство, обич, доброта, прошка, честност, справедливост и др. стоят изписани високо, така, както човек носещ в себе си от тях, стои високо в очите на другите и буди винаги възхищение.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Инициатива на МКБППМН-Кубрат Инициатива на МКБППМН-Кубрат Инициатива на МКБППМН-Кубрат
Инициатива на МКБППМН-Кубрат Инициатива на МКБППМН-Кубрат Инициатива на МКБППМН-Кубрат

Назад