Община Кубрат осигури работа за още 10 лица на длъжността „Работник поддръжка“

   Община Кубрат осигури работа за още 10 лица на длъжността „Работник поддръжка“. Заетостта на новите работници ще с продължителност до края на календарната 2020 година. Това се случи в Заседателната зала на общинската администрация в лудогорския град в присъствието на общинското ръководство, начело с кмета г-н Алкин Неби и специалисти от Общината.
   Осигуряването на допълнителните работни места се осъществява по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на у язвими групи“, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020), чиято насоченост е свързана с постигането на по-висока и качествена заетост. Новите работници ще преминат и обучение в работна среда по време на пандемията от COVID-19.
   Кметът Неби пожела на всички успешна и ползотворна работа, а от своя страна новоназначените служители изказаха своите благодарности за осигурената работа и възможност.

 

Назад