Секретарят на МКБППМН-Кубрат изнесе лекция на семинар за традициите и обичаите на етническите общности от Варненски регион

   По покана на Саша Стоева - старши експерт РЕКИЦ „Читалища“ - Варна, секретарят на МКБППМН-Кубрат д-р Надие Карагьозова, участва като водещ лектор в двудневен семинар на тема „Единство и многообразие на етническите групи във Варненски регион и Североизточна България“. Научният форум превърнал се в незабравимо събитие, съчета успешно - научен панел с дискусия, наблюдение на местни предсватбени обичаи и споделяне на добри практики, които бяха изслушани и коментирани с нужното внимание и уважение.
   Събитието се състоя в хотелски комплекс „Корал Конак“ в село Партизани, на което близо 70 читалищни и библиотечни служители от всички общини на Варненска област.
   Д-р Карагьозова, води панелната дискусия в първия работен ден на форума и след кратка ретроспекция из фолклора на алианската общност, отправи специални благодарности към всички служители в залата, които се грижат за историческото минало на фолклора в малките населени места и предават красотата на местните традиции и обичаи. Активно в дискусията се включиха представителите на НЧ „Пробуда-1896г.“ - гр. Суворово - Светлана Енева и Божидар Ников, които споделиха добра практика в работата си с деца от различни малцинствени групи. Лебибе Мустафова, секретар на НЧ „Лиляна Димитрова- 1927" в село Поляците, Галина Стоянова – дългогодишен секретар на читалището в село Партизани, споделиха интересни моменти от своята професионална автобиография свързана с популяризиране на местния фолклор сред подрастващите. Силно впечатление направиха представителите на НЧ „Пробуда-1905г." село Венелин, общ. Долни Чифлик, които бяха с автентични народни носии и показаха завидна фолклорна култура, начело с председателя на читалището Пламен Павлов. Участниците имаха възможност да се запознаят с танца в турската сунитска общност и богат снимков материал, поднесен от д-р Айше Реджеб, която от години изследва обичаите на турския фолклор и ръководи самодейни състави в село Веселина, община Лозница. Секретарят на НЧ „Баръш-2004“ Ибрям Ахмед запозна аудиторията с културата и традициите на турско-мюсюлманската общност в община Долни Чифлик, които бяха съотнесени към трите важни житейски събития, през които минава всеки човек – раждане, създаване на семейство и смърт. Кристина Костадинова, представител на НЧ „Въглен-1884“ с. Въглен, общ. Аксаково, представи празниците на копанарския етнос. Всеки един от докладите, провокира широка дискусия, в която въпросите и отговорите показваха само едно - колко общи неща има между празниците на различните етноси и как посланията в тях са винаги за здраве, берекет и благополучие.
   През втория ден на семинара участниците се насладиха на музикална програма подготвена от танцовата формация към читалище „Асен Златаров“ с. Партизани и богата кулинарна изложба от традиционни местни гозби.
   Всяка една възможност, в която дадено събитие поставя на фокус националното фолклорно богатство и народното творчество засилва усещането за идентичност, национално самосъзнание и толерантността към традициите на другия – това казаха в заключение единодушно модераторите на събитието - Сашка Стоева, Надие Карагьозова и Айше Реджеб.
   Поздравителен адрес към участниците и организаторите изпрати кметът на Община Дългопол Георги Георгиев, а хорът на момчетата към народното читалище, впечатлиха с изпълнение на патриотични песни, които грабнаха сърцата на всички участници още в началото на семинара.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН-Кубрат изнесе лекция за традициите и обичаите на етническите общности Секретарят на МКБППМН-Кубрат изнесе лекция за традициите и обичаите на етническите общности Секретарят на МКБППМН-Кубрат изнесе лекция за традициите и обичаите на етническите общности

Назад