Изцяло обновена градина отвори врати в с. Сеслав

   Детска градина „1 юни“ в с. Юпер - база с. Сеслав отвори врати изцяло обновена. Новата материална база беше разгледана от кмета на Община Кубрат Алкин Неби, председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров, зам.-кметът Мирослав Йорданов, кметът на Сеслав Сунай Исмаилов и директора на градината Душка Петрова.
   Чрез няколко проекта базата е претърпяла положителна промяна, като значително финансиране за обновяването на градината в селото е осигурено и по Програмата за развитие на селските райони, по проект на Местната инициативна група „МИГ Завет – Кубрат“. Бенефициент е Община Кубрат. Кметът Неби посочи, че усилията на общинската администрация в Кубрат са насочени изцяло за реализирането на проекти, от които жителите на общината могат да се възползват. Това е поредната градина в Кубратско, в която се реализират значителни проекти. Със средствата във филиала вече е закупено обзавеждане за спалните помещения. Закупени са 38 чисто нови детски легла, дидактически шкафове, масички и гардероби.
   Текущата поддръжка на подобрената материално-техническа база за периода след приключване на проекта – до 2023 г., се предвижда заделянето на средства от собствени приходи на Общината. С подобряването на материално-техническата база на детските градини ще се подобри качеството на предоставяните на територията на община Кубрат услуги, което от своя страна ще окаже положително влияние върху запазване и увеличаване броя на децата на възраст между 3 и 6 г. в селата, както и на възпитанието им.
   По време на визитата си в с. Сеслав кметът честити празничният 15-ти септември на персонала. От своя страна служителите на базата изказа благодарности за съдействието и подкрепата на Община Кубрат.

 

 

 

Изцяло обновена градина отвори врати в с. Сеслав Изцяло обновена градина отвори врати в с. Сеслав Изцяло обновена градина отвори врати в с. Сеслав
Изцяло обновена градина отвори врати в с. Сеслав Изцяло обновена градина отвори врати в с. Сеслав Изцяло обновена градина отвори врати в с. Сеслав

Назад