Община Кубрат удължи трудовите правоотношения с още три месеца на 25 човека

   Община Кубрат удължи трудовите правоотношения с още три месеца на общо 25 човека от община Кубрат.
   Работниците извършват обща поддръжка и са от три населени места на общината – град Кубрат и селата Севар и Сеслав. Успешна и ползотворна работа им пожела лично кметът Алкин Неби, както и представителите от екипа на Общината – д-р Елис Зайкърова и Онур Гюрсел.
   По време на срещата стана ясно, че при приключване на трудовите договори с Общината работниците ще могат да получават обезщетение за безработица от Агенция по заетостта. Назначаването на работниците и удължаването на трудовите им правоотношения се осъществява по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“, който се финансира от Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ с приоритетна ос №2 – „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване с процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“.
   Специалистите от Общината допълниха, че предстои допълнително сключване на договори и с още 10 човека от целевата група. Срещата премина при стриктно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

 

 

 

Община Кубрат удължи трудовите правоотношения с още три месеца на 25 човека Община Кубрат удължи трудовите правоотношения с още три месеца на 25 човека

Назад