Уебинар с учители от Обединено училище „Христо Ботев“ с. Дъбница, общ. Гърмен ръководи д-р Надие Карагьозова

   Ден преди да стартира седмицата (16 - 22.09.2020г.) посветена на безопасността на движението на пътищата, онлайн семинар по темата ръководи секретарят на МКБППМН-Кубрат, организирана от РААБЕ-България.
   В уебинара, състоял се на 10.09.2020г., участваха 11 педагози от Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен, които в продължение на три часа дискутира върху въпроси свързани с формирането на пътна култура у подрастващите. Как глобалните теми, задължителни за различните степени на образованието свързани с безопасността на движението могат да се обединят в обща - училищна инициатива с послание, как да се засилят междупредметните връзки, за да се изпълнят целите на обучението и как да се създаде междуинституционално сътрудничество с различните субекти по организация и контрол на движението по пътищата провокираха участниците, които в края на обучението написаха проект-сценарий – „Детска академия по безопасност - живот без риск“.
   Втората лектория от онлайн обучението постави на внимание универсалното средство и метод – играта. На учителите беше предложена система от игри, чрез които да проверяват и надграждат знанията на децата свързани със ситуацията на пътя.
   „Идеята на обученията е да се засили обмена на добрите практики и да се мултиплицират вече работещите механизми, както и да се търсят нови, с които по-забавно и много по-атрактивно да привлечем детското внимание и да го провокираме към мислене и активно участие“, сподели д-р Н. Карагьозова.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Уебинар с учители от Обединено училище „Христо Ботев“ с. Дъбница, общ. Гърмен ръководи д-р Н. Карагьозова Уебинар с учители от Обединено училище „Христо Ботев“ с. Дъбница, общ. Гърмен ръководи д-р Н. Карагьозова Уебинар с учители от Обединено училище „Христо Ботев“ с. Дъбница, общ. Гърмен ръководи д-р Н. Карагьозова

Назад