МКБППМН-Кубрат с превантивно-информационни плакати „Бдителни на пътя“

   Всяка година седмица преди началото на новата учебна година местната комисия в Кубрат обръща внимание на родители, учители и деца, като представя на вниманието им информационно-превантивни плакати, свързани с безопасността на пътя. Тази година, дните 16-22 септември са обявени за „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“.
   В подкрепа на тази прекрасна идея и в изпълнение на превантивно-образователната програма – „В помощ на децата“, местната комисия изработи плакати с мото “Бдителни на пътя! Пазя себе си, пазя другите“!, които ще бъдат изпратени до общинските училища и раздавани на водачи, пешеходци и пътници в напомняне на това, че правилата на пътя важат за всички. В раздаването ще се включат деца-активисти към местната комисия.
   С материали от ДА „Безопасност на движението по пътищата“, в инициативата на местната комисия се включи и Айдън Касим - главен експерт от отдел „ТТИД“ – Община Кубрат.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

МКБППМН-Кубрат с превантивно-информационни плакати „Бдителни на пътя“ МКБППМН-Кубрат с превантивно-информационни плакати „Бдителни на пътя“ МКБППМН-Кубрат с превантивно-информационни плакати „Бдителни на пътя“

Назад