СУ „Христо Ботев“ част от пилотната програма „Училища за пример“

   СУ „Христо Ботев“ се включи в първия випуск на новата програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Програмата е двугодишна и ще подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Участниците в „Училища за пример“ се присъединяват към голяма общност от педагози, които са решени да работят заедно за системна промяна в името на това да осигурят качествено образование за всяко дете в училище. Обученията в програмата са включени в регистъра на Министерството на образованието и науката.
   Участниците в първия випуск на програма „Училища за пример“ са 26 и са избрани след отворена покана за кандидатстване и прецизен подбор от над 70 училища от цялата страна.
   Първото обучение за училищните екипи ще се проведе в рамките на две седмици от 24 август до 4 септември. От мерки за безопасност обучението се провежда изцяло онлайн, като всеки ден са предвидени видеоконференти сесии и самостоятелна работа по 4 часа на ден. Освен обучения в рамките на програмата училищата ще преминат още през менторска подкрепа, която се осъществява от опитни учители, директори и образователни експерти. Менторите ще посещават училищата и ще им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма.

 

 

 

СУ „Христо Ботев“ част от пилотната програма „Училища за пример“ СУ „Христо Ботев“ част от пилотната програма „Училища за пример“ СУ „Христо Ботев“ част от пилотната програма „Училища за пример“

Назад