Секретарят на МКБППМН-Кубрат представя доклад на тема „Бисерци - еталон за мултикултурна позитивна среда“ на международен форум в Балчик

   Д-р Надие Карагьозова представя Община Кубрат в шестото издание на международен форум „Българско наследство“, което ще се проведе идната седмица в Балчик (24-28.08.2020). Доклада й запознава с позитивния етнически модел на християни и мюсюлмани, които в 600-годишната история на селото от Лудогорието живият в сговор и хармония. Специално място е отделено на два от най-големите празника на алианската общност (една от големите етнически общности в селото) – Хъдърлез и Невруз, които са включени в списъка „Живи съкровища“ на ЮНЕСКО, като нематериално национално богатство.
   Споделени са впечатленията на автора от тяхната битност и посланията, които отправят алианите по време на празниците освен традиционните за здраве и берекет, но и за мирен и хармоничен живот за всички живи същества на планетата Земя. Във философията на алианската теология е залегнала разбирането към друговореца и приемането на различните религии с толерантност и симпатия. Докладът се опитва да даде кратък отговор и на въпроса - Кой е светецът Хазрети Али, който почитат алианите и местата, свързани с тяхната обредност и ритуали (тюрбета и теккетата). Водещ акцент в заключението, необходимостта от мирното и хармонично съжителстване на различните етноси и религии, които трябва да съхраняват самобитността и идентичността си, но и да дават нов прочит на утвърдения израз - единство и хармония в многообразието, нужен повече от всякога в динамичните време, в които живеем и все повече конфликти свързани с расизма и етнорелигиозната омраза разрастват в различни точки на света.
   В дните на форума, секретарят на МКБППМН-Кубрат ще се срещне и с представители на педагогическата общност в града, с които ще сподели опита си с деца от различни етноси в посока формиране на краеведска култура и познаване на местния фолклор.
   С това участие, откриваме познатата ни педагожка в ново амплоа - този на краевед-любител и изследовател на местния фолклор.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН-Кубрат представя доклад на международен форум в Балчик Секретарят на МКБППМН-Кубрат представя доклад на международен форум в Балчик

Назад