Съобщение от Общинска служба по земеделие - Кубрат

   Общинската служба по земеделие – Кубрат уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че е съгласуван график за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ по населени места в общината, назначена със Заповед №РД-07-19 / 21.07.2020 г. на Директора на Областната дирекция "Земеделие" - Разград за стопанската 2020/2021 г. за землищата на Община Кубрат.

 

 

График за провеждане по населени места в община Кубрат Версия за Acrobat Reader

 

Назад