Над 12 хиляди маски дариха на община Кубрат

   Над 12 хиляди маски пристигнаха от Република Турция за населените места в община Кубрат в превенцията срещу COVID-19. Това заяви днес кметът на Община Кубрат Алкин Неби на заседание с всички кметове и кметски наместници.
   Предпазните средства са осигурени безвъзмездно от турската организация „Balkanturksiаd“ и чрез посредничеството на Сюлейман Улусой – наш сънародник и гражданин на Кубрат, който от години живее в югоизточната ни съседка. Маските ще бъдат разпределени по обществени звена, учреждения, институции и др. във всички 16 села на общината, включително и в общинския център. На заседанието бе обсъдена обстановката с коронавируса, както и други теми от дневния ред.
   По време на срещата стана ясно, че всички наложени до момента противоепидемични мерки остават в сила до приключване на извънредната ситуация в страната. От името на жителите на община Кубрат, от името на всички кметове по населени места и от свое име кметът Алкин Неби изказа благодарности към организацията „Balkanturksiаd“ и нейният член Сюлейман Улусой.

 

Назад