Секретарят на МКБППМН-Кубрат - гост на самуилското училище по случай 100-годишния юбилей

   Ръководството на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Самуил и комисията за определяне на постиженията на педагогическите специалисти, проведоха изнесена работна среща, на която дългогодишните просветни дейци Ценка Русева и Красимира Кирчева получиха плакети по случай стой годишния юбилей на училището. Хубавият повод се случи на 1-ви октомври – световният ден на музиката и поезията. Поради извънредната ситуация, училището не успя да проведе изисканото тържество по случай сто годишния юбилей, на който се очакваше да има много изненади, както и бивши учители и ученици, за това на семпли училищни събития, ръководството успява да реализира част от заплануваното.
   Директорът Орхан Исмаил, представи педагожките, като стожери на самуилското училище, които освен дългогодишни учители заемат и ръководни административни длъжности като заместник-директори и благодари за усилията им години наред да учат децата на езикова грамотност и култура.
   Двете отличени педагожки полагат основите на литературния клуб „Калейдоскоп“ и училищния вестник „Кръгозор“, който през годините се превръща в летописна книга на училището, която разказва за училищния живот и героите на различните събития в него.
   На свой ред учителите по български език и литература Ценка Русева и Красимира Кирчева, които днес работят в други образователни институции, отправиха топли думи, към своите колеги и им пожелаха ползотворни години в храма на знанието, който за тях си остава скъпо място, в който са получили много уважение от родители и деца. И двете бяха единодушни, че в училище оставаш дълги години, само и единствено ако обичаш децата и работата с тях се превръща в професионално предизвикателство.
   Педагожките получиха поздравителни адреси и от секретаря на МКБППМН-Кубрат, д-р Надие Карагьозова, с която самуилското училище има изградено добро сътрудничество.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Секретарят на МКБППМН-Кубрат - гост на самуилското училище по случай 100-годишния юбилей Секретарят на МКБППМН-Кубрат - гост на самуилското училище по случай 100-годишния юбилей Секретарят на МКБППМН-Кубрат - гост на самуилското училище по случай 100-годишния юбилей

Назад