Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.07.2020 г.

   Общинският съвет в Кубрат проведе редовното си заседание в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат. В присъствието на 20 съветници бе одобрен отчет за дейността на местния парламент и неговите комисии за първото полугодие на 2020 г. Отчетът представи председателят на местния законодателен орган Хюсеин Юмеров.
   От месец февруари до месец юни 2020 г. са проведени 5 редовни заседания. Приетите и изпратените до кмета на Общината, Областният управител и Районната прокуратура в Кубрат решения са 76, като за този период няма нито едно върнато за преразглеждане решение. Информация за изпълнението на бюджета на Общината и сметките за средства от Европейския съюз към края на месец юни 2020 г. представи кметът Алкин Неби.
   Съветниците единодушно дадоха съгласието си за увеличаване капацитета на социалната услуга на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в Кубрат, като досегашната бройка от 30 потребители ще се увеличи на 45. На заседанието бе дадено единодушно съгласие за разкриване на Клуб на лица с увреждания и учители пенсионери в село Беловец, като бе и одобрено разпореждане с имоти от общинския горски фонд. В края сесията бе представено предложение от група съветници на Земеделски народен съюз (ЗНС) с мотивирано искане заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет да се излъчват на живо в социалната мрежа. Въпреки представените мотиви предложението бе отхвърлено с гласовете на 15 общинари. То бе подкрепено с четири гласа „за“, а един от съветниците гласува с „въздържал се“. Хюсеин Юмеров разясни, че и заседанията, и постоянните комисии са открити за граждани, както и за всички заинтересовани лица. „Излъчването на редовните заседания на ОБС-Кубрат се предоставя като удобна услуга за всички хора, но тя е насочена предимно към граждани, които не могат или нямат физическата възможност да присъстват на заседанията“.
   След изчерпване на дневния ред, включващ общо шест докладни записки, съветниците дариха финансови средства в подкрепа на 4-годишната Ива Тончева от Кубрат, която е с Детска церебрална парализа (ДЦП). В запечатана урна всеки имаше възможността да помогне на детето с определена сума в плик.
   Детето се нуждае от операция в Съединените американски щати (САЩ), която до голяма степен ще облекчи състоянието на мъничката Ива и ще подобри походката й от последствията на ДЦП. По случая вече са придвижени документи към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), но до тогава близките на детето апелират за помощ. Апел от трибуната към всички отправи и председателя на местния парламент Хюсеин Юмеров.
   Община Кубрат помести дарителска сметка в подкрепа на малката Ива:
   Банка ОББ АД
   Ива Радославова Тончева
   IBAN: BG98UBBS8002109195830
   BIC: UBBS BGSF

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.07.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.07.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.07.2020 г.
Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.07.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.07.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 29.07.2020 г.

Назад