Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2020 г.

   Общинският съвет в Кубрат прие декларация на местния парламент с настояване за предприемане на незабавни действия от страна на правителството и Агенция „Пътна инфраструктура“.
   В изявлението, общинският съвет ясно декларира желанието си пътната агенция и правителството да предприемат спешни ремонти на републиканските пътищата в общината, които от години са в окаяно състояние. Председателят на Общинския съвет г-н Хюсеин Юмеров припомни, че жители на Кубрат и населените места в общината на няколко пъти вече протестираха с блокади, а инициирана подписка бе събрала недоволството на над 4000 жители на общината. Припомняме, че жителите на Кубрат, Беловец, Бисерци, Божурово и Юпер настояват от години проблемните участъци да бъдат ремонтирани изцяло. По темата са правени редица медийни репортажи и срещи с представители на властта, но резултат до този момент няма, като изключение прави само рехабилитираната 9-километрова отсечка по пътя Кубрат-Разград през изминалата година и част от пътя за гр. Тутракан на територията на община Кубрат, на който обаче все още липсва износващ пласт асфалт. Относно изявлението представители от групата на Земеделски народен съюз (ЗНС) определиха декларацията като излишна и безсмислена и посочиха, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е планирала ремонт на проблемните пътища през месец септември, а офертите били отворени и вече нямало възражения. Въпреки, че групата от пет общински съветници се възпротиви по повод приемането на декларацията, то по време на вота те гласуваха с „въздържал се“. „Хората от общината вече не се успокояват само с обещания, защото и на жителите в общината, и съседните до нас общини е обещавано от години, а ремонтите не се случват. Хората питат ние какво правим? Естествено, че постоянно задаваме въпроси и днес излизаме с декларация. Крайно време е ремонтите да започнат, защото хората искат нормални пътища. Фирми, превозвачи, земеделци и др. също искат ремонтите да започнат и то час по-скоро“, коментираха от общинската парламентарна група на Движението за права и свободи (ДПС). Въпреки различията декларацията бе приета със солидно мнозинство и тя ще бъде депозирана до правителството и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Подобна декларация вече беше приета и от Община Русе, като предстои такава да бъде одобрена и от местния парламент на Община Ветово.
   Мнозинството от съветниците в Кубрат прие Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината за 2019 г., както и Годишния финансов отчет за 2019 г. на Многопрофилната болница за активно лечение в Кубрат. На сесията присъства лично и управителя на кубратската болница д-р Павлина Мичева, която благодари на общинския съвет за отпуснатите финансови средства в размер на 25 000 лева в борбата срещу COVID-19. Д-р Мичева също благодари и на всички дарители, спонсори и институции, които с общи усилия са дарили сумата от близо 53 000 лева. Общинарите днес приеха Годишния финансов отчет за 2019 г. на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД – гр. Кубрат и гласуваха освобождаването от длъжност на досегашния управител на водното дружество г-н Метин Мехмедов.
   Финансовият отчет на ВиК е положителен, а освобождаването на управителя е по негов личен избор. На сесията бе приета и Актуализация на общинския бюджет за 2020 година, като в приходната и разходната си част той бе увеличен с 8 323 лева. Съветниците приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат. Новото в приетото решение е, че Общината ще освободи от такса всички ползватели на тротоарно право до края на календарната 2020 година. Решението е по предложение на Общината и то е депозирано още на 5-ти юни т.г. Това става ясно след направена справка на общинския сайт. Малко по-късно такова предложение е постъпило и от групата на ЗНС. Местният парламент предприе първи стъпки за закриване на Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ в село Равно, тъй като училището вече не се посещава от достатъчно деца (общо 5).
   Пред присъстващите председателят на училищното настоятелство в с. Равно, г-н Исмаил Абтулов, с горчилка и тъга разясни ситуацията с училището в селото. „Това не е сесия, а погребение, защото си отива едно училище с дългогодишна история и традиции“, посочи Исмаил Абтулов. Въпреки настъпилият тежък момент той благодари на Община Кубрат, че е направила всичко по силите си, за да спаси учебното заведение от закриване през годините. На заседанието стана ясно, че училищния инвентар ще е на разположение на училищното настоятелство, а сградата ще бъде на разположение само след писмена кметска заповед. Председателят на училищното настоятелство призова сградата да се поддържа, тъй като се намира в идеалния център на селото. Г-н Абтулов подари книги с историята на селото, чиито автор е той. Книги ще получат и всички библиотеки на територията на общината. По време на заседанието съветниците дадоха съгласието си и по няколко докладни свързани с предоставяне за управление на общински имот, продажба на незастроен имот в с. Севар и продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в с. Мъдрево. В края на заседанието беше решено да бъде предоставен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на близо 188 000 лева на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат по отношение на окончателно плащане за реализиран проект.

 

 

 

Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2020 г.
Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2020 г. Проведено заседание на Общински съвет - Кубрат на 30.06.2020 г.

Назад