Съобщение от Военен отчет гр. Кубрат

   Офисът за Военен отчет - гр. Кубрат съобщава, че със Заповед № ОХ-411 / 01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) на Сухопътните войски.
   Допълнителна информация може да получите в офиса за Военен отчет гр. Кубрат или на тел: 088 845 60 98.

 

Назад