Публикувани протокол от заседание на комисията и заповед за избор на външен доставчик на социалната услуга в ДЦПЛУ - гр. Кубрат

   Публикувани протокол от заседание на комисията, назначена със Заповед №398 от 25.06.2020 г. на кмета на община Кубрат със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите документи във връзка с обявен със Заповед №301/15.05.2020 г. конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението на социална услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в гр. Кубрат и Заповед №416 / 30.06.2020 г. на кмета на община Кубрат.

 

 

Протокол №1 / 25.06.2020 г. на комисията по избор на външен доставчик на социалната услуга в ДЦПЛУ - гр. Кубрат Версия за Acrobat Reader
Заповед №416 / 30.06.2020 г. на кмета на община Кубрат за избор на външен доставчик на социалната услуга в ДЦПЛУ - гр. Кубрат Версия за Acrobat Reader

 

Назад