Четирима младежи от Кубрат кандидати за Съвета на децата

   Четирима младежи от община Кубрат заявиха желание да станат част от Съвета на децата и днес те успешно преминаха през общинския етап. След оценка на кандидатурите децата ще бъдат допуснати до Областната комисия, съобщават от местната администрация в Кубрат.
   Изборът направи днес Общинската комисия в състав: завеждащият отдел „Просвета, култура, социални дейности и техническо обслужване“ Здравко Вутов, общинският съветник Алисе Незирова, представителят на пресслужбата към Община Кубрат Радослав Стойков, специалистът по социални дейности Даниела Костадинова и председателя на ПК „НАРКООП“ – Кубрат Искра Антонова. Избраните ученици са Преслава Коджахристова и Моника Христова – ученички от Средно училище „Христо Ботев“ в Кубрат. Те заеха първи места на общинския етап по направление „Членове на училищни форми за самоуправление или на детски младежки съвети, парламенти и др.“. Допуснати за участие в областната комисия бяха също Моника Христова и Алекси Минов, ученици от Професионалната гимназия в Кубрат. Те участваха по направленията „Представители на неправителствени организации, работещи с деца и потребители доброволци в социални услуги“ и „Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса“.
   Комисията в Кубрат направи своя избор след прочит на мотивационните писма на всеки един от кандидатите. Идеите на младежите бяха свързани с опазването на околната среда, оказване на помощ на деца в неравностойно положение, както и проблеми, свързани с поведението, толерантността и насилието в училище. Децата бяха оценявани по няколко критерия, сред които: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза и др. Избраните участници от общината ще продължат участието си на областно ниво, където ще бъде избран един измежду всички кандидати. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

 

Назад