На вниманието на собствениците на пчелни семейства

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на СЛЪНЧОГЛЕД в местността „Кованлъ Орман Тарла“- 562,400 дка в землището на гр. Кубрат от ЕТ „Асотекс-Хамза Чакър“.
   Третирането ще се извърши с препарата „Тайгър платиниум 5 ЕК“ в часовия интервал от 8,00 часа до 20,00 часа в периода от 07.06.2020 г. до 09.06.2020 г.

 

 

Уведомително писмо № ССД-03-03-51 от 03.06.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад