На вниманието на собствениците на пчелни семейства

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на СЛЪНЧОГЛЕД в местностите: „ПОМАТКАТА“ - 82,800 дка, „АРПАЛЪК“-6,900 дка и „ОЧЕНАР“ – 159 дка, от ЕТ „Евием-Емилия Цонева“.
   Третирането ще се извърши с препарата „Пантера 40 ЕК“ в часовия интервал от 6,00 часа до 10,00 часа в периода от 30.05.2020 г. до 02.06.2020 г.

 

 

Уведомително писмо № УД-02-21-349 от 26.05.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад