Обява за конкурс за външен доставчик на социалната услуга в ДЦПЛУ - гр. Кубрат

   Община Кубрат обявява конкурс за избор на доставчик за управление на социалната услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ - гр. Кубрат, съгласно издадена Заповед №301 от 15.05.2020 г. на кмета на община Кубрат.

 

 

Заповед №301 / 15.05.2020 г за обявяване на конкурс Версия за Acrobat Reader

 

Назад