„Тача родната история“ - съвместна идея за интерактивна педагогическа ситуация на МКБППМН-Кубрат и ОУ „Свети Климент“ - с. Юпер

   На 15 май 2020 година, ОУ „Свети Климент“ - с. Юпер, щеше да бъде домакин на интерактивна педагогическа ситуация, организирана в партньорство с МКБППМН на тема „Тача родната история“. По време на събитието, деца щяха да презентират подготвената специално за случая „Забавна историческа стълбица“ със забележителни дати, събития и имена от родната история.
   Идеята се роди през месец декември в края на миналата година по време на посещението и участието на секретаря на комисията д-р Н. Карагьозова в благотворителния коледен базар за закупуване на нови книги за фонда на училищната библиотека. Идеята за открития урок, планиран за месец май 2020 г. беше приета от същите ентусиазирани ученици с ръководител Недялка Кирилова, които успешно изпълниха първата поставена задача – кът с лика на народните будители. „Забавните образователни задачи се възприемат с голям интерес от учениците, които по време на съвместната работа откриват забавността, учат се да споделят, да предлагат решения, да коментират, анализират, да разпределят роли - т.е. учат се на работа в екип, която изисква взаимно уважение и допълнение към общата цел. Тук различията се преодоляват посредством взаимни отстъпки и компромиси. Когато ежедневно виждаш продукта от своя труд, започваш да го цениш. По време на междучасието виждаш имена, дати, които запомняш без особени усилия, това обогатява общата култура на човека и много други ползи отчитат подобен род занимания“, научаваме от д-р Н. Карагьозова относно целите и задачите на отложената за по-късен етап открита педагогическа практика.
   В продължение на близо месец в подготовката на забавната историческа стълбица, която се разположи на вътрешното стълбище на училището, свързващо етажите се трудиха симпатичните - Емре, Мелиса, Селин, Юркие, Цветелина, Дерия, ученици от седми клас.
   Поради извънредната ситуация, предвидената за петъчния ден открита педагогическа ситуация няма да се състои, но усилията и желанието на децата заслужава да ги споделим за начало по този начин - чрез разказване на събитието. Презентацията, патриотичните стихове и песни, докладите по бележите исторически дати и събития, ще бъдат презентирани може би наесен, когато се надяваме нещата да бъдат нормализирани и учебния процес възобновен.
   Една добра форма за приемственост между поколенията. Да оставиш нещо, за тези, които ще дойдат след теб и да си добрият пример, който може да бъде последван, продължен, разгърнат и обогатен.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Интерактивна педагогическа ситуация на МКБППМН-Кубрат Интерактивна педагогическа ситуация на МКБППМН-Кубрат Интерактивна педагогическа ситуация на МКБППМН-Кубрат

Назад