Община Кубрат доставя топъл обяд на нуждаещи се по време на извънредното положение

   Община Кубрат осъществява Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020”, финансирана от Агенция за социално подпомагане.
   Обхванати са 170 уязвими лица от община Кубрат, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
   Целеви групи, попадащи в обхвата на проекта са:
   • Лица с ниски доходи под линията на бедност, определена за страната за времето в което са поставени под задължителна карантина;
   • Уязвими лица в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
   • Лица, които поради възрастта си поради трайно увреждане или в резултата от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности.
   Програмата се реализира на територията на община Кубрат от 04.05.2020 г. до 19.06.2020 г. – 33 работни дни, обхваща следните населени места гр. Кубрат, с. Беловец, с. Горичево, с. Задруга, с. Каменово, с. Медовене, с. Равно, с. Савин, с. Севар, с. Сеслав и с. Точилари. Потребителите на услугата получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. На стойност 2,50 лв. на ден.

   Алкин Неби,
   Кмет на Община Кубрат

 

Назад