На вниманието на собствениците на пчелни семейства

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на РАПИЦА с препарат „Шерпа ЕК“ при доза 15 мл./дка в землищата на гр. Кубрат, с. Горичево, с. Каменово, с. Задруга от фирма „Сортови семена“ ЕАД, „Сортови семена-98“ АД, ЗП Георги Христов и ЗП Георги Димов.
   Третирането ще се извърши в часовия интервал от залез слънце и в часовия диапазон от 6,00 до 10,00 часа в периода от 08.05.2020 г. до 10.05.2020 г.

 

---

 

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на ПШЕНИЦА в гр. Кубрат местностите: „Айкаръ орман“ - 1000 дка, „Дюдюклюк“ - 1000 дка (посока с. Задруга), „Ада“ - 1000 дка (зад парка), „Балък ардъ“ - 900 дка, „Дюз тарла“ - 840 дка (срещу ДЗС) и „Оченер“ - 800 дка (до летището) от ЗК „КУБРАТ“.
   Третирането ще се извърши с препаратите „ПИАКСОР“, „ДИАМАНТ МАКС“, „БАМПЕР“, „Терано“ и „Мастър бленд“ в часовия интервал от 19,00 часа до 23,00 часа в периода от 10.05.2020 г. до 14.05.2020 г.

 

 

Уведомително писмо № ССД-03-03-38 от 04.05.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо № ССД-03-03-39 от 05.05.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад