Благодарствени и похвални грамоти за деца участвали в различни онлайн предизвикателства и инициативи на МКБППМН-Кубрат

   Клуб “Емпатия“ и авторската програма на д-р Н. Карагьозова „Час по щастие“, които от години подпомагат реализирането на различни образователно-превантивни събития на местната комисия, стигна до своите постоянни приятели-учениците с различни предизвикателства и по време на извънредната ситуация, която страната въведе зарази пандемията COVID 19. За да запази занимателността по време на дистанционното обучение и да го разнообрази, местната комисия успя да предизвика интереса на децата по различни поводи и така се реализираха няколко значими събития. Деца нарисуваха своята подкрепяща дъга в кампанията „Заедно ще се справим“ в знак на съпричастност към тежката ситуация, в която беше Италия предизвикала съчувствието на всички деца по света, други деца с интерес към четката нарисуваха прелестите на природата за седмицата на гората и международният ден на земята, други изработиха постер-плакат с любимите си детски цитати по случай денят на детската книга, други излъчиха призив-послание свързана с дрогата и съвсем заслужено над 30 деца бяха поздравени с похвални и благодарствени грамоти, за старанието и ентусиазма, които не загубиха поради по-различната ситуация, в която трябваше да работят и да се организират. Великденският празник на приятелите на комисията от ДЦВУ също беше уважен чрез колаж от виртуална картичка и пожелания.
   Местната комисия насърчава своите приятели ежегодно за да ги мотивира и стимулира за различно дейности и в края на учебната година организира тържество за връчване на награди, тази година това се отлага назад във времето. Една част от децата получиха лично грамотите си изненадани по домовете, при спазване на всички предпазни мерки, други ще получат по пощата.
   Партньор в реализирането на горопосочените инициативи беше ОУ „Свети Климент“ - с. Юпер, което ще получи традиционната купа „Училище-партньор“ на МКБППМН-Кубрат.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Благодарствени и похвални грамоти Благодарствени и похвални грамоти Благодарствени и похвални грамоти
Благодарствени и похвални грамоти Благодарствени и похвални грамоти

Назад