На вниманието на собствениците на пчелни семейства

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на РАПИЦА в гр. Кубрат - местностите: „ПОМАТКАТА“ - 440 дка (посока с. Беловец, до разклона за с. Горичево) от ЗК „КУБРАТ“.
   Третирането ще се извърши с препаратите „БОР“ и НОРИС в часовия интервал от 19,00 часа до 23,00 часа в периода от 24.04.2020 г. до 28.04.2020 г.

 

 

Уведомително писмо № ССД-03-03-36 от 21.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад