Дарителска кампания

   Уважаеми съграждани,
   Страната ни се намира в безпрецедентна ситуация, овладяването на която изисква личната ангажираност на всеки един от нас.
   Ресурсите на държавата и възможностите на Общините са ограничени. Всеки, който има желание и възможности да помогне, може да се включи!
   Ако искате да дарите целево средства за общинската „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-КУБРАТ” ЕООД, чийто медицински работници са на първа линия в борбата за нашето здраве, можете да го направите на Дарителската сметка на Община Кубрат:

 

Централна Кооперативна Банка АД клон Разград, офис Кубрат

 

BIC: CECBBGSF

 

IBAN: BG46 CECB 9790 8447 1265 00

 

Кодове за вид плащане за сметки 7311

 

Наименование на кодовете за вид плащане:

 

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната - 44 51 00

 

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина - 44 52 00


   Благодаря на всеки от вас, който е готов да помогне на хората, които имат нужда от подкрепа и съпричастност в това трудно за България време!
   Вярвам, че заедно можем повече!

   Алкин Неби
   Кмет на община Кубрат

 

Назад