На вниманието на собствениците на пчелни семейства

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на РАПИЦА с препарати: „Шерпа ЕК“ при доза 15 мл./дка и „Амистар голд“ при доза-100 мл./дка в землищата на гр. Кубрат, с. Горичево, с. Каменово, с. Задруга от фирма „Сортови семена“ ЕАД, „Сортови семена-98“ АД, ЗП Георги Христов и ЗП Георги Димов.
   Третирането ще се извърши в часовия интервал от залез слънце и в часовия диапазон от 6,00 до 10,00 часа в периода от 17.04.2020 г. до 21.04.2020 г.

 

---

 

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на РАПИЦА с препарат „АФИКАР 100“ при доза 100 мл./дка в местността „Янката“ в землището на гр. Кубрат от фирма „Калето“ ООД.
   Третирането ще се извърши в часовия интервал от 20,00 часа до 8,00 часа на следващия ден в периода от 16.04.2020 г. до 18.04.2020 г.

 

---

 

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на РАПИЦА в гр.Кубрат местностите: „ЯНКАТА“ - 1300 дка от ЗК „КУБРАТ“.
   Третирането ще се извърши с препарата „МУЛТОЛЕО БОР“ в часовия интервал от 19,00 часа до 23,00 часа в периода от 17.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

 

 

Уведомително писмо № ССД-03-03-33 от 13.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо № ССД-03-03-34 от 13.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо № ССД-03-03-35 от 15.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад