На вниманието на собствениците на пчелни семейства

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на РАПИЦА в гр. Кубрат, с. Горичево, с. Задруга и с. Каменово от фирма „Сортови семена“ ЕАД, „Сортови семена-98“ АД, ЗП Георги Христов и ЗП Георги Димов.
   Третирането ще се извърши в часовия интервал от залез слънце и в часовия диапазон от 6,00 до 10,00 часа в периода от 11.04.2020 г. до 16.04.2020 г.

 

---

 

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на ПШЕНИЦА в гр.Кубрат местностите: „ЯНКАТА“ - 31,400 дка и „АЙКАРА ОРМАН“ - 20,500 дка от ЕТ „Евием-Емилия Цонева“.
   Третирането ще се извърши с препарата „БИАТЛОН 4Д“ в часовия интервал от 6,00 часа до 10,00 часа в периода от 11.04.2020 г. до 15.04.2020 г.

 

 

Уведомително писмо № УД-02-19-555 от 07.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader
Уведомително писмо № ССД-03-03-32 от 08.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад