Поздрав на кмета на община Кубрат по повод Седмицата на гората

   Уважаеми горски работници, лесовъди и служители в системата на горските и ловни стопанства,
   Имам удоволствието да Ви поздравя по случай Вашия професионален празник - Седмицата на гората. Приемете искрената ми благодарност и признателност за професионализма, който проявявате ежедневно в името и за благото на българската гора, защото грижата за нея е мъдра инвестиция за бъдещите поколения.
   Пожелавам Ви здраве, дръзновение, успехи в отговорната задача - да работим заедно за развитие на икономическите, социалните и екологични функции на гората, както и за опазването й като национално, европейско и световно богатство.

   Алкин Неби,
   Кмет на община Кубрат

 

Назад