На вниманието на собствениците на пчелни семейства

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на РАПИЦА в местността „ПОМАТКА“ от Земеделска кооперация „Кубрат“.
   Третирането ще се извърши в часовия интервал от 19,00 часа до 23,00 часа в периода от 10.04.2020 г. до 15.04.2020 г.

 

 

Уведомително писмо № ССД-03-03-31 от 06.04.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад