Уведомление от отдел „ОСОПИД“

   Във връзка с въведената в страната извънредна обстановка, поради COVID-19, предвид намаления пътникопоток и от съображения за сигурност на пътуващите от 21.03.2020 г., временно няма да се изпълняват, до второ нареждане, автобусните линии по общинската, областната и републиканската транспортна схема възложени от Община Кубрат на фирма „Транс-2009“ ЕООД.
   Автобусни линии възложени от Община Кубрат на ЕТ „Космос – Демир Зафиров“, ще се изпълняват, както следва:
Уведомление от отдел „ОСОПИД“

Назад