Предстоящо заседание на Общински съвет - Кубрат на 23.09.2010 г.

   На 23.09.2010 г,. ще се проведе сесия на Общински съвет - Кубрат. Пълният дневен ред можете да видите оттук.
   Сред точките са приемане на изменения в Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, въпроси, свързани с разпореждане и продажби на имоти, осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в общински училища с маломерни паралелки, промяна статута на „Медицински център І – Кубрат” ЕООД.

 

Назад