На вниманието на собствениците на пчелни семейства

   На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Кубрат уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на гр. Кубрат, че ще бъде извършено третиране на РАПИЦА в местността „ЯНКАТА“ от фирма „Калето“ ООД.
   Третирането ще се извърши в часовия интервал от залез слънце до 10,00 часа на следващия ден в периода от 11.03.2020 г. до 13.03.2020 г.

 

 

Уведомително писмо № ССД-03-03-14 от 06.03.2020 г. Версия за Acrobat Reader

 

Назад