Обява за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020 - 2021 г.

   Във връзка с предстоящо разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен на територията на Община Кубрат, на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Община Кубрат уведомява всички собственици на селскостопански пасищни животни, регистрирани в БАБХ, могат да подадат до 10.03.2020 г. в Центъра за услуги и информация на гражданите заявления по образец.
   Списъкът със свободни имоти за индивидуално ползване е обявен в Приложение №1. В Приложение № 2 са публикувани необходимите документи, които се подават към заявлението.

 

 

Пакет документи за изтегляне Версия за WinZip

 

Назад