Отменено бедствено положение на територията на Община Кубрат

   Със Заповед №86 / 07.02.2020 г. кметът на община Кубрат отменя бедственото положение на територията на Община Кубрат, обявено със Заповед №79 от 06.02.2020 г., считано от 07.02.2020 г., 17:00 ч., поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му.

 

 

Заповед №86 / 07.02.2020 г. за отмяна на бедственото положение на територията на Община Кубрат Версия за Acrobat Reader

 

Назад