Важно съобщение във връзка с улесняване на организацията на снегопочистването на територията на Община Кубрат

   Във връзка с натрупаната снежна маса и невъзможността от извършване на дейността по снегопочистване от снегопочистващата фирма и на основание чл. 20, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет - Кубрат, отправям призив към ръководителите на фирми, учреждения и организации, на здравни, социални, учебни и други заведения, както и собствениците и наемателите на търговски обекти, жилищни сгради и недвижими имоти и гражданите да организират почистването и опесъчаването на тротоарите пред сградите, както и отстраняване на ледени образувания по стрехите и други изпъкнали части на сградите.
   На основание чл. 3 от Наредба №10 на Общински съвет - Кубрат спрените превозни средства на територията на Общинската и републиканската пътна мрежа в населените места на територията на Община Кубрат да бъдат преместени от пътното платно с цел улесняване на снегопочистването.

 

Назад