Ученици от ОУ „Христо Смирненски“ - гости на МКБППМН-Кубрат

   Ученици от кубратско ОУ „Христо Смирненски“, водени от Гюлсехер Осман, училищен медиатор по проект „Подкрепа за успех“, посетиха местната комисия на 13 януари тази година. По време на срещата, възпитаниците на училището, споделиха, че те са инициаторки на срещата, вдъхновени от новото послание на комисията „Сплотен и задружен клас“ и желанието да го популяризират съвместно с училищния медиатор сред всички класове на училището през втория учебен срок. Споделиха, че са видели плаката, връчен на събитие в юперското училище и решили да имат от него и в тяхното училище.
   Секретарят на комисията, поздрави учениците и техния ръководител за инициативата и ги насърчи, да са активни, търсещи, да са част от хубавите идеи, независимо от къде идват, стига да се припознаят в тях и да са посланици на още по-големи и добри идеи. Интересни въпроси поставиха по време на срещата учениците свързани с местната комисия и нейната роля по отношение на техни връстници, които са „сгафили“ със Закона. Как протича едно възпитателно дело и как се определя възпитателна мярка за малолетно и непълнолетно лице с противообществена проява разказа секретарят на комисията д-р Надие Карагьозова. След сериозната лектория, на вниманието на учениците секретарят постави забавна кръстословица, която съдържаше скрити пожелания и позитивни думички, които да са им за късмет през нова година. Кръстословицата предизвика бум от емоции и за нула време бяха открити - здраве, късмет, щастие, радост, усмивка, пътуване, целувка, купон, приятел, ново гадже, работа, учене и още много думички, чиито търсене достави голямо удоволствие и радост у учениците.
   Със сувенир-кристална пирамида изненада Гюлсехер Осман секретаря на комисията в знак на благодарност за методическата помощ, кято получава при нужда и необходимост.
   В края на срещата участниците получиха от новите образователни папки на комисията с пожелание да се първенци в училище и да не спират да инициират срещи с различни специалисти, от които да се учат и да разширяват знанията си за живота и света извън училище.

   МКБППМН-Кубрат

 

 

 

Ученици от ОУ „Христо Смирненски“ - гости на МКБППМН-Кубрат Ученици от ОУ „Христо Смирненски“ - гости на МКБППМН-Кубрат Ученици от ОУ „Христо Смирненски“ - гости на МКБППМН-Кубрат

Назад