Заседание на Постоянната областна епизоотична комисия

   В Разград се проведе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, на което бе представена актуалната епизоотична обстановка в страната и в областта, както и предстоящите дейности за недопускане разпространението на болестта Африканска чума по свинете (АЧС).
   Присъстващите се запознаха със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ във връзка с констатиран положителен резултат за болестта в животновъден обект в област Шумен. Представителите на най-големия свинекомплекс в Разградско представиха информация за взетите мерки за биосигурност. На заседанието стана ясно, че от следващата седмица започват проверки за наличие на нерегламентирано отглеждане на домашни прасета от типа "заден двор". Те ще се извършват по график, който ще бъде разпростанен до всички общини в областта.
   Във връзка с биосигурността и дезинфекцията срещу разпространението на болестта АЧС ще бъде организирано обучение на собственици на свинеферми, представители на горски, ловно и частно практикуващи ветеринари, представители на общини и др.
   От 9 януари е в сила и заповед за забрана за движението на свине от и към животновъдни обекти и кланици на територията на цялата страна. Мерките се предприемат заради влошената епизоотична обстановка. Забраната е в сила до извършване на официален контрол и надзор, доказващ отсъствие на вируса на Африканска чума по свинете (АЧС) в свинефермите, използваните транспортни средства и в обектите на крайно местоназначение на животните. От всички умрели прасета във всеки свиневъден обект ще се взимат проби от или под контрола на официален ветеринарен лекар, които ще се изследват единствено и само в НДНИВМИ гр. София. От началото на годината на територията на страната са регистрирани 5 огнища на болестта.

 

Назад