Информация за нови банкови сметки на Община Кубрат

   Считано от 02.01.2020 г. банковото обслужване на Община Кубрат се поема от „Централна кооперативна банка“ АД гр. София, клон Разград. Актуалните банкови сметки на Община Кубрат, по които могат да бъдат извършвани преводи може да намерите в раздел „Банкови сметки“ на сайта на общината.

 

Назад