Обсъдиха проектобюджета на Община Кубрат

   Публично обсъждане на проектобюджета за 2020 година на Община Кубрат се проведе днес в ритуалната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“. Дебатът откри председателят на Общинския съвет Хюсеин Юмеров.
   В проектният си вид бюджетът предвижда размерът в приходната и разходната част да бъде 16 513 626 лева. Планирано е общо собствените приходи да бъдат в размер на 2 889 114 лева, като взаимоотношенията с централния бюджет ще са в размер на 11 524 290 лв. По традиция приемането на общинския бюджет става след обсъждане с местната общественост. С рамките на проектобюджета на община Кубрат за 2020 г. присъстващите бяха запознати от кмета на общината Алкин Неби.
   По време на публичния дебат постъпиха въпроси както и препоръки от страна на присъстващите в залата, сред които бяха общински съветници, представители на бизнеса, местни общественици и граждани. Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура, чиято цел е не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му. Проектът за бюджета е публикуван на интернет страницата на Общината. Очаква се новият общински бюджет да бъде приет до края на месец януари 2020 г., като той търпи промени и корекции.

 

 

 

Обсъдиха проектобюджета на Община Кубрат Обсъдиха проектобюджета на Община Кубрат Обсъдиха проектобюджета на Община Кубрат

 

Назад